Nicola Samorì

San Pietro all’Inferno


2016, oil on linen, 300 x 170 cm. Photo Rolando Paolo Guerzoni

2016, oil on linen, 300 x 170 cm. Photo Rolando Paolo Guerzoni