Nicola Samorì

Idolo anemico


2016, White Carrara Marble, 100 x 35 x 35 cm.
Photo Giorgio Benni

2016, White Carrara Marble, 100 x 35 x 35 cm.
Photo Giorgio Benni